En bekymmersfri lösning

Den stora fördelen med att hyra textilier av oss på Berendsen är att du slipper tänka på en massa saker. Eller lämna över ansvaret till personalen. 

Vi tar fullt ansvar när du väljer att anlita oss för inköp, tvätt och distribution, och  ser till att ni får rätt textilier till rätt plats vid rätt tidpunkt - och att de är hela och rena! Det gör att du får mer tid över till dina kunder, och kan ge dem den upplevelse de önskar!

Tillsammans hittar vi en lösning som passar såväl ekonomi som behov - vi anpassar alltid vår hyr- och tvättlösning tillsammans med dig som kund.