Tillsammans på ny mark

Vi på Berendsen har erfarenheten och kunskapen som krävs för att etablera renrumsverksamhet tillsammans med kunder på nya marknader. 

Expansionen av renrumsproduktion till ett annat land är en stor utmaning. Olika lagar råder i olika länder, de geografiska avstånden kan vara stora och kulturskillanderna kan vara av betydlig natur. Berendsen kan ge stöd och rådgivning inför detta viktiga steg, och ta hand om dina arbetskläder och renrumskläder med en uthyrnings- och tvättlösning. Vi kan också ta hand om rengöringen av din produktionsanläggning.

Vi kan hjälpa och stödja dig med projektledning, investeringar, utbildning av personal, operativa rutiner och logistik så att etableringsprojektet lyckas och når framgång.

Vad får du ut av detta?

Tack vare vår integrerade leveranskedja, världsomspännande renrumstjänster och effektiva riskhanteringsprinciper kan vi erbjuda:

  • Stora kostnadsfördelar
  • Ökad kvalitet och effekt
  • Bättre riskkontroll
  • Globala utvecklingsmöjligheter.

Vi arbetar i de flesta nordeuropeiska länder:

 

Kontakta vår Renrums-anläggning i Nyköping på 

0155-20 96 00 • kundservice.nykoping@berendsen.se

Ett framgångsrikt partnerskap på den ryska marknaden – ett läkemedelsföretag var inte villigt att kompromissa med den höga kvaliteten på sina nuvarande renrumskläder och beslutade därför att be Berendsen följa med dem till den ryska marknaden.

Visa fallstudie Visa fallstudie