En del inte helt oviktiga bevis

Miljö och kvalitet är viktiga områden för oss, och därför värdesätter vi de system och certifikat som effektiviserar och intygar vårt arbete.

Miljö

Berendsen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Våra kunder finns inom samtliga branscher och organisationer med behov av textilhanteringssystem som förmår att minska den totala miljöpåverkan. Hela vår organisation strävar mot ständiga förbättringar och en hållbar utveckling. Klicka på ikonen nedan och ladda ner vårt certifikat som PDF.

Kvalitet

Berendsen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vid vår anläggning i Nyköping är vi även certifierade enligt ISO 13485 (Renrum och medicintekniska produkter). Därmed tillgodoser vi vissa kundsegment med högra krav på säkerhet och spårbarhet. Klicka på ikonen nedan och ladda ner vårt certifikat som PDF.

Arbetsmiljöcertifiering

Arbetsmiljö är för oss av yttersta vikt, och något som berör alla på företaget. Vi på Berendsen är Arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Klicka på ikonen nedan och ladda ner vårt certifikat som PDF.

Verksamhetssystem

Berendsen har ett gemensamt verksamhetssystem för hela företaget i syfte att effektivisera vårt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Inom ramen för våra processer, säkerställer vi lagefterlevnaden samt våra åtaganden gentemot våra kunder, medarbetare och ägare. Vår drivkraft är att ständigt minska vår miljöpåverkan och ha nöjda kunder.