Barn- och lekmattor

Våra mattor till förskolor och skolor gör jobbet åt dig - det blir helt enkelt roligt för barnen att hoppa av sig smutsen! Och eftersom motiven varierar varje gång en ren matta levereras så blir det aldrig långtråkigt.

Får vi komma med ett tips; de mjuka barnmattorna fungerar inte bara som effektiva entrémattor, utan också som aktivitetsmattor inne i lokalen. På köpet blir inomhusmiljön bättre, ljudnivån dämpad och barnen aktiverade. Inte undra på att våra mattorna är så populära bland både barn, personal och städpersonal.

Varför en hyrmatta?

Läs mer om vår tjänst och varför det är så bra att låta oss ta hand om mattan här.
Visste du att det är bra för miljön och att vi är Svanen-certifierade? Läs mer om vårt miljöarbete här.


/documents/18180/23423823/Produktblad%2C+barnmatta_v5.pdf/db67b9d9-3101-4361-9e8a-49212e7f9137
Barnmatta

Barnmatta

Färgglada entrémattor som fungerar välkomnande för barnen på såväl förskolor som läkarmottagningar.
Öppna produktblad

/documents/18180/411810/Produktblad%2C+Lekmatta7.pdf/d9815bdf-bdf7-4ca5-866e-f04695ca6c73
Lekmatta

Lekmatta

Våra Lekmattor är färgglada inomhusmattor med härliga motiv som stimulerar till lek och aktivitet.
Öppna produktblad

/documents/18180/411810/Produktblad%2C+Lekmatta7.pdf/d9815bdf-bdf7-4ca5-866e-f04695ca6c73
Lekmatta Rund

Lekmatta Rund

Runda och färgglada inomhusmattor som stimulerar till lek och aktivitet.
Öppna produktblad

/documents/18180/411810/Produktblad%2C+Lekmatta7.pdf/d9815bdf-bdf7-4ca5-866e-f04695ca6c73
Lekmatta Semi

Lekmatta Semi

Två mattor bildar en stor Lekmatta som är perfekt för större samlingar och lässtunder!
Öppna produktblad