Miljön är viktig

Miljö- och kvalitetsfrågor är en integrerad och viktig del av vårt dagliga arbete och vi driver även aktivt den hållbara utvecklingen inom textilservicebranschen.

Tillsammans strävar vi internt efter ständiga förbättringar, utveckling av vår verksamhet, följa lagar och andra krav samt uppfylla de krav som är överenskomna med kund.

Våra prioriterade miljöområden är vattenförbrukning, el- och energiförbrukning, kemikalieförbrukning, transporter och utsläpp till vatten. Vårt resurshållningsprogram WECO startades redan 1992 och då införde vi nyckeltal för vatten, el, kemikalier och energiförbrukning och sedan dess har vi mer än halverat våra förbrukningar. Vatten är en av världens mest värdefulla resurser och i cirka 20 år har vi på Berendsen arbetat med olika typer av vattenrening i våra tvätterier, där många är Svanenmärkta. Statistiken visar att de professionella tvätterierna förbrukar väsentligt mindre vatten, tvättmedel och energi än om motsvarande tvätt sker i egen regi på exempelvis företag eller i hemmet. Det är därför av samhällsintresse att så stora tvättmängder som möjligt kan hanteras i tvätterierna.

Vi har sammanfattat hela vårt miljöarbete i broschyren, Berendsen - en hållbar framtid, som du kan läsa och ladda ner genom att klicka på ikonen här nedanför.