Per-Christian Nilsson

"Det jag studerat kan tyckas vara väldigt brett, men som Management Trainee på Berendsen, tilldelas man väldigt varierande typer av uppdrag. Jag är därför glad att jag valde att studera så som jag gjort."

Mitt namn är Per-Christian Nilsson och jag påbörjade min anställning som management trainee hos Berendsen Textil Service i februari 2013. Jag är skåning, uppväxt i Bjärred, en ort vid Skånes västra kust. Jag är utbildad civilekonom från Lunds universitet med två kandidater, en i finansiering och en i handelsrätt, samt en master i organisation.
 
Det jag studerat kan tyckas vara väldigt brett, men som Management Trainee på Berendsen, tilldelas man väldigt varierande typer av uppdrag. Jag är därför glad att jag valde att studera så som jag gjort. Under mina studier blev jag även erbjuden att studera till reserv specialistofficer vid Militärhögskolan i Halmstad, vilket jag tackade ja till. Efter avslutad utbildning fortsatte jag som instruktör på Militärhögskolan i Halmstad i ett halvår. Det halvåret gav mig inte bara ökad självkännedom, utan även djupare förståelse för pedagogik och ledarskap. Under mina gymnasie- och universitetsstudier så arbetade jag på Kjell & Co, framförallt som säljare men även på kundtjänst, ett jobb som passade mig utmärkt då jag har ett brinnande intresse för teknik. 
 
På fritiden gillar jag att sysselsätta mig fysiskt och det blir därför en hel del praktiskt arbete, exempelvis tar mitt bilintresse upp en del av min tid. Den tid som blir över spenderar jag gärna med skidor på fötterna, i vatten eller på snö, spelar ingen roll.  
 
Block 1 – Affärsområde Workwear, Huddinge
Mitt första projekt bestod av en marknadsanalys och marknadsplan för en av Workwear divisionens anläggningar i Stockholm, Huddinge. Marknadsanalysen bestod i att undersöka hur stor marknaden var inom olika kundsegment och därefter ta reda på dess potential. Informationen låg sedan till grund för den marknadsplanen som utarbetades för anläggningen. Som ett sidoprojekt granskades även nya potentiella kundsegment och utvalda företag besöktes för att få reda på vad de efterfrågar. Projektet var för mig ett utmärkt sätt att få reda på hur Workwear arbetar. 
 
Block 2 – Affärsområde Healthcare, Ockelbo/Gävle
Projektet bestod av att implementera ny chipteknik (alla Berendsens kläder är märkta med ett RFID chip) på Healthcare-anläggningen i Ockelbo och på Gävle sjukhus. Den nya chiptekniken innebar nya möjligheter vilket krävdes för att fortsätta vara konkurrenskraftig på marknaden. Till skillnad från mitt första projekt där jag jobbade mycket enskilt hade jag i detta projektet en mer sammanhållande roll i form av projektledare/koordinator.
 
Block 3 – Affärsområde Workwear, Huddinge
Efter ett år som anställd på Berendsen fick jag möjligheten att ta över det dagliga ansvaret för Berendsens anläggning i Huddinge då den dåvarande platschefen slutat. Formellt sett hade min projektledare och tillika ansvarig för samtliga anläggningar det yttersta ansvaret. Projektet som sådant bestod i att vara den som var operativt sammanhållande på plats för det dagliga arbetet och driva de processer som krävdes för att arbetet skulle fortlöpa enligt normal rutin. 
 
Block 4 – Huvudkontoret, London
Mitt sista projekt bestod av att arbeta för Berendsens huvudkontor i London. Under ett halvår arbetade jag på avdelningen för internrevision vilket var ett utmärkt tillfälle att lära sig hur saker och ting fungerar på det centrala huvudkontoret. Det erbjöd även ett utmärkt tillfälle att besöka Berendsen i andra länder runt om kring i Europa för att se och förstå hur de arbetar.
 
Efter genomfört traineeprogram arbetar jag idag som platschef på en av Berendsens anläggningar och trivs bättre än jag någonsin kunnat drömma om.