MicronSwep - vårt rengöringskoncept

Renrumsmoppar i hyrsystem – för kontroll och full spårbarhet.

MicronSwep är ett komplett validerat 1-stegssystem med kundbundna moppar för rengöring i renrumsklassade lokaler. Renrumsmopparna tvättas och dekontamineras i separat byggt renrum som uppfyller Grade B enligt EU-GMP Annex 1 samt ISO klass 6, under arbete, enligt ISO 14644.

Alla processer är validerade, och renrummet övervakas dygnet runt, 7 dagar i veckan med avseende på partiklar och övertryck. Renrummet kontrolleras regelbundet med avseende på mikrobiologisk renhet.

Full spårbarhet

I vårt hyrkoncept har varje mopp en unik identitet tack vare en inmonterad transponder vilket ger full spårbarhet på varje enskild kundbunden mopp, samt kontroll på antal tvättar och aktuellt hyrlager.

1-stegsmetoden

1-stegsmetoden baserar sig på att avlägsna partiklar i ett enda drag. Renrumsmopparna förprepareras manuellt med förutbestämd mängd vätska. Fuktigheten bestäms av varje kund utifrån vilken tidsrymd man vill ha ytorna våta. Fritt val av rengörings- och desinfektionsmedel. 1-stegsmetoden är tidsbesparande och ger ett optimalt rengöringsresultat.

Fördelar

  • Full spårbarhet
  • Validerade processer
  • Enkel och smidig användning
  • Ger ett optimalt resultat

 

Kontakta vår Renrums-anläggning i Nyköping på 

0155-20 96 00 • kundservice.nykoping@berendsen.se