Frågor och svar om strejk

• Vad betyder varsel om konflikt? 

Varsel är en förvarning om konfliktåtgärder, att någon av parterna planerar att ta ut sina medlemmar/medlemsföretag i strejk, lockout eller annan konfliktåtgärd. Ett varsel ska lämnas till motparten minst sju arbetsdagar i förväg. Varselhandlingen ska ange vem konflikten riktar sig mot, vilka som berörs, vilken typ av konfliktåtgärd som är aktuell och när den ska verkställas. En kopia på varslet ska lämnas till Medlingsinstitutet som ska utse medlare i konflikten.

 

• Vad är strejk?

En strejk är en konfliktåtgärd från en facklig organisation som innebär att de medlemmar som är uttagna i strejk måste lämna arbetsplatsen och inte får utföra några arbetsuppgifter under den tid som konflikt pågår. Det gäller även arbetsuppgifter som utförs utanför kontoret.