En ren lösning för ett smutsigt jobb

I dagens avancerade industri är något så enkelt som en torkduk avgörande för kvalitetssäkringen. Både själva maskinparken och slutprodukterna måste alltid vara rena, och ofta används engångsmaterial för att torka rent. 

Nackdelen med engångsmaterialet är att det blir mycket avfall som måste hanteras, samtidigt som lösningen inte alltid gör så rent som det är tänkt. Med Berendsens torkdukar uppfylls alla krav och regler som finns runt deponering, registrering och rapportering - och det blir precis så rent som det är tänkt.
 
Vi ser till att ni alltid har rätt mängd rena torkdukar, på rätt plats vi rätt tillfälle. De smutsiga dukarna byter vi ut när de rena levereras. Vårt hypermoderna tvätteri tar inte bara hand om metallspån, oljor och andra kemiska restprodukter, vi kvalitetsgranskar även varenda en av dukarna så att de är så effektiva som möjligt.
 
Torkdukarna tvättas i ett av världens mest miljöanpassade tvätterier, vilket är ett slutet system där smutsvattnet återvinns, vilket gör att  förbrukningen bara är 10% av vad ett normalt tvätteri skulle använt. Behöver vi säga att vi även har egna reningsverk som tar hand om alla restprodukter innan vattnet leds ut i det kommunala systemet? Vi har ett lika rent som effektivt samvete med andra ord.

Fördelar

  • Fullständig service ger er mindre administration
  • Uppfyller alla miljönormer och ger miljötekniska fördelar
  • Lägre förbrukning av råmaterial och mindre avfall
  • Bekvämt, enkelt och ekonomiskt fördelaktigt