Så mycket mer än bara tvätt

Det är enklare och billigare att hyra än att tvätta själv.

Vi ser ofta att kostnaderna för vanliga interna tvättlösningar belastar olika kostnadsställen på företaget vilket gör att totalkostnaden ofta blir diffus. Ett eget tvätteri för med sig personalkostnader - inte bara för fast personal utan även för vikarier vid sjukdom och semester, maskiner med avskrivningar och service, samt naturligtvis kostnader för el, vatten, tvätt- och mjukmedel. Och som vanligt tillkommer administrations- och hanteringskostnader. Lägger man ihop alla dessa direkta och indirekta kostnader så blir det oftast dyrare än att hyra era textilier av oss. För att inte nämna hur mycket enklare det blir. Vi ta ju hand om allt det som så många tycker är tråkigt.
 
 

Med Berendsens hyr- och tvättservice...

  • Finns det alltid rena textilier alltid redo att användas
  • Byts de smutsiga textilierna ut mot nya rena
  • Är allt tvättat och kvalitetskontrollerat
  • Levereras de rena textilierna på rätt tid och till rätt plats