Vi bryr oss

Vår CSR-policy kommunicerar den sociala, miljömässiga och etiska hänsyn som vi förväntar oss att våra leverantörer ska leva upp till. Policyn gäller naturligtvis också oss själva!

Vår övergripande policy

Denna CSR Policy kommunicerar de sociala, miljömässiga och etiska hänsyn som vi ställer krav på att våra leverantörer ska leva upp till. Policyn strävar efter att uttrycka internationellt överenskomna regler och vi förväntar oss att alla våra leverantörer respekterar grundläggande sociala, miljömässiga och etiska krav i sin verksamhet och delar vårt stöd för dessa överenskommelser.

Produkter och tjänster som levereras till Berendsen Textil Service AB ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med de 10 principerna i FN:s Global Compact, som grundas på;

Mänskliga rättigheter (The Universal declaration of human rights)

Princip 1: Leverantörer ska stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter, och Princip 2: se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

Arbetstagarrättigheter (The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

Princip 3: Leverantörer ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete; Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete; Princip 6: eliminering av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö (The Rio Declaration on Environment and Development)
 

Princip 7: Leverantörer ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Princip 8: ta initiativ för att främja större miljöansvar och Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Antikorruption (The United Nations Convention Against Corruption)
 

Princip 10: Leverantörer ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning