Alltid fullt servicefokus

Goda kundrelationer och innovativa lösningar gör oss till den bästa samarbetspartnern. Vi driver ständigt utvecklingen framåt och tar fram tjänster som gynnar våra kunder och andra intressenter.

Så lyder visionen som är gemensam för hela Berendsen. Den är vår dagliga strävan och ledstjärna; Vår vision beskriver vart vi vill ta oss som företag. Den ger oss en tydlig vägledning inför vägen framåt, inspirerar oss att sikta högre och anstränga oss ännu mer.

För att på bästa sätt uppnå vår vision har vi sex värderingar. Värderingarna är en viktig del av vår företagskultur och är något som länkar samman varje medarbetare, på varje kontor, i varje land - till ett företag. Vi värderar:
 
 
Vi är dedikerade att ge våra kunder det absolut bästa vi har att erbjuda. Vi drivs av en strävan att ständigt söka möjligheter för att förbättra vårt arbetsresultat. Vi trivs med utmaningar och arbetar engagerat och med entusiasm för att uppnå våra mål.

Vi brinner för vårt arbete, våra kollegor och den värld vi lever i. Vi tar oss tid att lyssna, se framåt och leverera precis vad våra kunder behöver. Vi skapar den typ av relationer där omtanke visas och uppskattas av båda sidor.
 
 
Vi litar på varandra för att alltid jobba aktivt för företagets bästa, för kunderna och för andra intressenter. Vi uppmuntrar våra anställda att vara proaktiva och söka innovativa lösningar. Vi litar på att var och en gör det rätta, i rätt tid och av rätt anledning.
 
 
Vi bygger goda relationer mellan våra team för att koppla samman personer och specialistkunskaper med kunder och partners för att se till att vi levererar bästa möjliga tjänst. Vi drar nytta av varandras starka sidor så att vi kan nå framgång tillsammans. Våra team blir en del av våra kunders team.
 
Vi avhjälper alltid grundorsakerna till säkerhetsproblemen i stället för att enbart behandla symtomen. Detta förhållningssätt stöder vår strävan att bli en effektiv och innovativ verksamhet där var och en kommer hem säkert varje dag. Resultatet är en kultur av "total säkerhet" som kommer alla till godo.
 
 
Vi håller vad vi lovar. Det är så vi vinner förtroende och visar vår inre styrka. Det handlar om att respektera våra värderingar och agera i enlighet med dem i varje situation, oavsett hur svårt det är.