Är du miljömedveten?

Du måste inte välja mellan kvalitet och hållbarhet när du väljer hygienlösningar från Berendsen. Vår logotype är din garanti för att du använder produkter som framställts med hänsyn till miljön.

I årtionden har Berendsen följt internationella standarder som garanterar stor omtanke om miljön. Och vi jobbar ständigt på att förbättra oss; en del av vår officiella miljöpolicy är att ständigt leta efter nya sätt att minska miljöpåverkan.
 
Våra automater och vårt påfyllningsmaterial minskar förbrukningen och mängden avfall. På så sätt sparar du pengar och hjälper samtidigt till att skydda miljön.
 
Alla våra förbrukningsprodukter innehar EU Ecolable. Vi arbetar till exempel med SCA, världens grönaste pappersföretag, som fokuserar på ett hållbart skogsbruk och vars produktutveckling alltid börjar med en analys av produkternas livscykel för att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan.
 
Nyfiken på att veta mer om vårt miljöarbete? Information hittar du här!