General Data Protection Regulation

Nytt regelverk – General Data Protection Regulation

 

Den nya allmänna dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. På engelska benämns den nya regleringen General Data Protection Regulation, förkortat ”GDPR”. Enligt det nya regelverket är Berendsens kunder att betrakta som ”personuppgiftsansvarig” för de personuppgifter som överförs till Berendsen, som i sin tur är att betrakta som ”personuppgiftsbiträde” till kunden. De nya reglerna innehåller krav på att det ska finnas nedtecknade villkor som reglerar denna situation. Därför kommer det gällande avtal som finns mellan Berendsen och kunden att uppdateras på så sätt att avtalets nuvarande bestämmelse om behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (”PUL”), per den 25 maj 2018 ersätts med villkor i enlighet med bestämmelserna i GDPR (särskilt artiklarna 28-36 och därtill kopplade bestämmelser). Detta gäller om inget annat särskilt avtalas mellan parterna. Om ni har synpunkter på eller invändningar mot den nya avtalsbestämmelsen måste dessa meddelas Berendsen snarast. I annat fall betraktas avtalsbestämmelsen som en integrerad del av Berendsens befintliga avtal med kunden.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns att läsa i vår Integritetspolicy

LÄS VILLKOREN

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.