Ansvarsfullt företagande

Skapa hållbar tillväxt

Vårt hållbarhetsarbete är och har alltid varit en del av vårt dagliga arbete. Att våga och vilja påverka ligger inbäddat i vårt DNA. Vi tar nu nästa steg och lanserar vår nya hållbarhetsstrategi som visar hur vi vill bedriva vår verksamhet framöver, i linje med omvärldens utmaningar och krav.

Våra hållbarhetsmål
Cirkelbild
certificationunglobalgoals

Först i Sverige att certifieras mot FN:s globala mål

Vi är otroligt stolta att vara det första företaget i Sverige som certifierats mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Med branschens ambitiösaste hållbarhetsagenda är det en självklarhet att arbetet mot de globala målen måste integreras i hela verksamheten. Globala målen-certifikatet från Bureau Veritas ger oss ett kvitto på det.

LÄS MER

Ansvarsfullt företagande

Vi samarbetar med våra intressenter.

Intressenternas engagemang

Vi engagerar oss i våra intressenter, deras behov och förväntningar för att säkerställa att vi levererar de mest optimala resultaten för alla.

Brunhårig kvinna i vita arbetskläder viker tvätt.

Människor

Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och deras utveckling är avgörande för framgång. Vi utvecklar kontinuerligt våra medarbetare för att se till att vi har rätt person, med rätt kompentens, på rätt plats.

Man i gul reflexväst kör en kolonialbur med vitt tygöverdrag.

Hälsa och säkerhet

Vi prioriterar hälsa och säkerhet. Alla som arbetar för eller med Berendsen har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Blond kvinna i blåa arbetskläder.

Innovativa och effektiva lösningar

Vi strävar kontinuerligt efter innovativa nya lösningar för att se till att våra kunder får en differentierad service, som både hjälper till att öka våra kunders och vårt ansvarsfulla företagande.

Insights_Elis

En ansvarsfull kedja

Vi fortsätter att fokusera våra inköp på en kontrollerad grupp av stora leverantörer, för att maximera besparingarna genom vår relation till leverantörerna och för att följa vår policy för ansvarsfullt företagande så väl som möjligt.

Att outsourca är smart och genom en effektiv arbetsprocess via Berendsen frigör ni resurser.

Operativ miljöeffektivitet

Vi är medvetna om att vatten, energi, kemikalier, olja och gas är knappa, värdefulla och miljömässigt signifikanta resurser och vi arbetar ständigt för att minska användningen av dem och förbättra effektiviteten.

Vårt strategiska tillvägagångssätt

Vi inser att ett ansvarsfullt företagande är nyckeln till vårt företags långsiktiga framgång. Vi strävar efter att förstå våra intressenters förväntningar på oss. Mer än någonsin påverkar sättet vi arbetar på och våra mål, policys och värderingar vår förmåga att attrahera och behålla kunder, anställda, investerare och leverantörer.

Our CR focus areas.png
Environment_leaves

Hållbarhetsfrågor är en integrerad och viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi driver aktivt den hållbara utvecklingen inom textilservicebranschen genom att verka för en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet och påverka utvecklingen inom vår bransch mot ett hållbart samhälle. Att uppfylla bindande krav skall alltid vara en miniminivå.

Läs mer

Våra fokusområden

Pris för innovativ lösning för hygienprodukter.

Pris för innovativ lösning för hygienprodukter.

I augusti vann vår Washroom-verksamhet i Nederländerna ”the National Business Success Award for sanitary hygiene solutions”. Priset ingår i det nederländska tv-programmet "Succes Factor". Vår verksamhet har också nominerats till utmärkelserna "Best Company in Netherlands" och "Most Innovative Company".