Ansvarsfullt företagande

Skapa hållbar tillväxt

Ansvarsfullt företagande är centralt för Berendsen. Det påverkar vår långsiktiga strategi och vår förmåga att vinna och behålla uppdrag. Vi arbetar ständigt för att integrera höga etiska och socialt ansvarsfulla standarder i de beslut som vi fattar dagligen. Vi sätter stolthet i att vara medvetna om våra intressenters förväntningar och strävar efter att öka vår förmåga att uppfylla dessa krav allteftersom de utvecklas över tiden.

Vårt strategiska tillvägagångssätt

Vi inser att ett ansvarsfullt företagande är nyckeln till vårt företags långsiktiga framgång. Vi strävar efter att förstå våra intressenters förväntningar på oss. Mer än någonsin påverkar sättet vi arbetar på och våra mål, policys och värderingar vår förmåga att attrahera och behålla kunder, anställda, investerare och leverantörer.

Our CR focus areas.png
Environment_leaves

Hållbarhetsfrågor är en integrerad och viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi driver aktivt den hållbara utvecklingen inom textilservicebranschen genom att verka för en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet och påverka utvecklingen inom vår bransch mot ett hållbart samhälle. Att uppfylla bindande krav skall alltid vara en miniminivå.

Läs mer

Våra fokusområden

Pris för innovativ lösning för hygienprodukter.

Pris för innovativ lösning för hygienprodukter.

I augusti vann vår Washroom-verksamhet i Nederländerna ”the National Business Success Award for sanitary hygiene solutions”. Priset ingår i det nederländska tv-programmet "Succes Factor". Vår verksamhet har också nominerats till utmärkelserna "Best Company in Netherlands" och "Most Innovative Company".

Får vi bjuda på en kaka? För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies (kakor). Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.