Ansvarsfullt företagande

Skapa hållbar tillväxt

Ansvarsfullt företagande är centralt för Berendsen. Det påverkar vår långsiktiga strategi och vår förmåga att vinna och behålla uppdrag. Vi arbetar ständigt för att integrera höga etiska och socialt ansvarsfulla standarder i de beslut som vi fattar dagligen. Vi sätter stolthet i att vara medvetna om våra intressenters förväntningar och strävar efter att öka vår förmåga att uppfylla dessa krav allteftersom de utvecklas över tiden.

Ansvarsfullt företagande

Vi samarbetar med våra intressenter.

Intressenternas engagemang

Vi engagerar oss i våra intressenter, deras behov och förväntningar för att säkerställa att vi levererar de mest optimala resultaten för alla.

Brunhårig kvinna i vita arbetskläder viker tvätt.

Människor

Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet och deras utveckling är avgörande för framgång. Vi utvecklar kontinuerligt våra medarbetare för att se till att vi har rätt person, med rätt kompentens, på rätt plats.

Man i gul reflexväst kör en kolonialbur med vitt tygöverdrag.

Hälsa och säkerhet

Vi ska hålla världsklass i vårt förhållningssätt till hälsa och säkerhet, och har en nollvision för olyckor som genomsyrar allt vi gör och beslutar om.

Blond kvinna i blåa arbetskläder.

Innovativa och effektiva lösningar

Vi strävar efter att ständigt innovera nya lösningar, med målet att leverera en differentierad service till våra kunder som hjälper till att förbättra såväl deras som vårt CR-arbete- och resultat.

Scania lastbil med Berendsen logga kör förbi åker och skog.

En ansvarsfull kedja

Vi fokuserar våra inköp till en kontrollerad grupp med ledande leverantörer för att kunna maximera våra besparingar samt optimera överensstämmelsen med vår policy för ansvarsfullt företagande.

Att outsourca är smart och genom en effektiv arbetsprocess via Berendsen frigör ni resurser.

Operativ miljöeffektivitet

Vi är medvetna om att vatten, energi, kemikalier, olja och gas är knappa, värdefulla och miljömässigt signifikanta resurser och vi arbetar ständigt för att minska användningen av dem och förbättra effektiviteten.

Vårt strategiska tillvägagångssätt

Vi inser att ett ansvarsfullt företagande är nyckeln till vårt företags långsiktiga framgång. Vi strävar efter att förstå våra intressenters förväntningar på oss. Mer än någonsin påverkar sättet vi arbetar på och våra mål, policys och värderingar vår förmåga att attrahera och behålla kunder, anställda, investerare och leverantörer.

Our CR focus areas.png
Environment_leaves

Hållbarhetsfrågor är en integrerad och viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi driver aktivt den hållbara utvecklingen inom textilservicebranschen genom att verka för en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet och påverka utvecklingen inom vår bransch mot ett hållbart samhälle. Att uppfylla bindande krav skall alltid vara en miniminivå.

Läs mer

Våra fokusområden

Pris för innovativ lösning för hygienprodukter.

Pris för innovativ lösning för hygienprodukter.

I augusti vann vår Washroom-verksamhet i Nederländerna ”the National Business Success Award for sanitary hygiene solutions”. Priset ingår i det nederländska tv-programmet "Succes Factor". Vår verksamhet har också nominerats till utmärkelserna "Best Company in Netherlands" och "Most Innovative Company".

Får vi bjuda på en kaka? För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies (kakor). Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.