Våra intressenter

Engagera och förstå våra intressenter

Genom att samarbeta med våra intressenter kan vi se till att sättet vi driver vår verksamhet ger optimala resultat för oss alla.

Kunder

Vi samlar löpande in återkoppling från kunder om våra tjänster och innovationer. Det stöds av vårt program för mätning av kundlojalitet med KPI som rapporteras månadsvis.

Anställda

Vi använder en mängd olika kanaler för medarbetarengagemang, inklusive koncernövergripande medarbetarundersökningar som genomförs vartannat år.

Investerare

Verkställande ledningen möter regelbundet investerare och potentiella investerare och får regelbunden information från rådgivare, som delas med styrelsen.

En ansvarsfull leveranskedja

Vi arbetar med ett begränsat antal stora leverantörer, vilket hjälper oss att skapa starka långsiktiga relationer och gör det möjligt för oss att betona vikten av att vår CR-policy följs. Vår policy för hållbara inköp finns beskriven i vår policy för hållbara och etiska inköp.

Branschpartners

På våra nyckelmarknader samverkar vi med den bredare textilserviceindustrin genom branschorganisationer, där vi delar med oss av frågor kring lagstiftning, tekniska standarder och säkerhet.

Lokala samhällen

Vi är medvetna om att våra anläggningar är en del av det samhälle de verkar i och att våra medarbetare kommer från närmiljön. Vi samverkar aktivt med dessa samhällen och investerar i lokala initiativ för att säkerställa att vår påverkan är positiv och för att skapa fortsatt sysselsättning.

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.