Våra medarbetare

Investerar i våra medarbetare

Vi stärker ständigt våra medarbetares kompetens, kommunikation och engagemang samt säkerställer en säker arbetsmiljö för att kunna ge våra medarbetare förutsättningarna att hjälpa till att stödja vår framgång. Vi är dedikerade till att engagera, utveckla, belöna och erkänna våra medarbetare.

Medarbetarengagemang

Vi vet att högt medarbetarengagemang leder till förbättrad produktivitet och kostnadsbesparingar. År 2015 genomförde, analyserade och kommunicerade vi senast resultaten av den medarbetarundersökning vi genomför vartannat år. 13 000 anställda deltog i undersökningen, vilket motsvarar 84 procent av vår personalstyrka.

Fokusera på mångfald

Vårt mål är en företagskultur som är inkluderande för alla. Vi arbetar för att eliminera diskriminering och uppmuntrar mångfald bland vår personalstyrka. Vi strävar efter att våra medarbetare ska vara representativa för de samhällen där vi arbetar och för att var och en ska känna sig respekterad på arbetsplatsen och kunna ge sitt bästa.

Stärka medarbetarnas kompetens

Vår Leadership Effectiveness and Development (LEAD) -modell identifierar de beteenden som vi anser vara mest effektiva för vår framtida framgång på både central- och avdelningsnivå.

Grundlig introduktion för nya medarbetare

Första intrycket har stor betydelse och vi tillhandahåller omfattande och flexibla introduktionsprocesser, skräddarsydda efter varje medarbetare.

Prioritering av hälsa och säkerhet

Vi prioriterar hälsa och säkerhet. Alla som arbetar för eller med Elis har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Elis följer aktuella regler om hälsa, hygien och säkerhet på arbetsplatsen och vidtar alla skäliga åtgärder för att upprätthålla en arbetsmiljö som uppfyller lagstiftningen.

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.