02 juli 2020

20% minskning av klimatavtrycket för Berendsen Sverige

På ett år har Berendsen minskat klimatavtrycket per kilo tvätt med 20%. 2019 års klimatbokslut visar tydligt värdet av en cirkulär modell, som optimerar användning och livslängd för varje textilprodukt.

Förra året gjorde Berendsen sitt första klimatbokslut, med 2018 som basår. 2019 års bokslut visar för första gången vilken effekt åtgärder haft på klimatavtrycket jämfört med året innan. Klimatpåverkan har minskat med 20%, från 0,59kg koldioxidekvivalenter per kilo tvätt 2018 till 0,47kg 2019. 27% av utsläppen härrör från produktionen av de textilier som köps in. Avtrycket från inköpta textilier är det område där Berendsen uppnått störst förbättringar jämfört med 2018. 

- Genom att varje plagg används på ett optimalt sätt, och lever så länge som möjligt i flödet mellan oss och kunderna kan vi minska inköpen av textilier som 2019 står för runt en tredjedel av vårt klimatavtryck. Bokslutet visar tydligt klimatnyttan av mer cirkulära affärsmodeller, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen.

Berendsen_hallbarhetsrapport2019

Berendsens klimatbokslut räknar utsläpp i hela värdekedjan, inklusive det som kallas scope 3, det vill säga avtrycket från till exempel inköp, transporter, och avfallshantering. De minskningar som uppnåtts sedan 2018 ligger i linje med vad som krävs för att nå företagets ambitiösa klimatmål.

Berendsen vill vara drivande i att minska textilbranschens klimatavtryck, bland annat som medlem i Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). STICA gick nyligen in som partner till 1.5 degree Business Playbook, som konkretiserar stegen företag bör ta för att säkerställa att deras klimatarbete ligger i linje med åtagandena i Parisavtalet.

- Bokslutet ger en tydlig fingervisning om var vi behöver lägga kraft för att minska vår klimatpåverkan, och det är fint att se att vi är på rätt väg. Men för att nå målen måste vi fortsätta minska vårt eget avtryck, jobba i värdekedjan, och integrera klimat ännu mer i vår affärsstrategi, avslutar Lina K Wiles.

Klimatbokslutet är upprättat enligt: ISO 14040, ISO 14044, The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting, och omfattar scope, 1, 2 och 3. 

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.