20 november 2019

Ny strategi för cirkulära hyrtjänster minskar textiliers klimatpåverkan

2050 förväntas textilindustrin stå för en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen. Berendsen vill vara med och styra om den utvecklingen med hjälp av en ny hållbarhetsstrategi där verktygen är helt cirkulära textilflöden, fossilfria transporter och anläggningar, och höjda ambitioner för mångfald och arbetsmiljö. En stor utmaning blir att öka återvinningen av textil i Sverige.

Tillsammans för en rendare framtid

Berendsen och dess moderkoncern Elis är störst i Europa inom uthyrning och tvätt av arbetskläder, handdukar, lakan och mattor. Företaget hanterar över 300 ton textil varje dygn vid sina 26 anläggningar i Sverige. Kunder är kommuner och landsting samt många av landets största företag inom hotell och restaurang, industri och vård.

I Berendsens nya hållbarhetsstrategi är målet om tio år – 2030 – att 100 procent av alla textilier som kasseras ska återvinnas eller återanvändas, och att de ska vara helt tillverkade av hållbara och certifierade material. Ett steg för att förstärka den redan cirkulära affärsmodellen.

För att nå målen investerar Berendsen bland annat i forskning och utveckling av återvinning av textil och en helt fossilfri fordonsflotta.

– Våra mål är ambitiösa vilket tvingar oss att tänka nytt och skapa nya lösningar. Idag finns exempelvis inte någon etablerad storskalig teknik för återvinning av gammal textil, trots det har vi satt målet att all textil ska kunna återvinnas. Det skulle verkligen bli en game changer för klimatet, säger Lina K Wiles, Hållbarhetschef på Berendsen.

Berendsen workwear laundry

Berendsens affärsmodell bygger på cirkulära processer och ägarskapet genom hela kedjan från design, distribution, tvätt, reparation och återvinning, möjliggör ett större helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna än en linjär modell.

– Textil har ett högt resursvärde och är ofrånkomligt belastande för miljö och klimat att producera. Därför vill vi öka livslängden på textilierna och inte köpa in mer textil än vad som är nödvändigt. Redan idag är våra flöden digitaliserade, vi förser textilartiklarna med chip som gör att vi utnyttjar resurser på bästa sätt och ser till att varje skjorta eller matta lever så länge som möjligt. Resultatet blir att vi minskar kostnader och textiliernas totala miljöpåverkan, säger Lina K Wiles, Hållbarhetschef på Berendsen.

Utöver målet om 100 procent hållbara och återvunna textilier ska Berendsen bli klimatneutrala i de egna verksamheterna senast 2030 och genom hela värdekedjan 2035, bland annat genom helt fossilfri distribution och anläggningar som bara använder förnybara energikällor. Hållbarhetsstrategin innebär också ett ökat fokus på social hållbarhet, genom att fortsätta satsa på mångfald och goda arbetsvillkor.

 

Berendsen hållbarhetsstrategi

För mer information gällande Berendsens hållbarhetsarbete, kontakta:  

Hållbarhetschef Lina K Wiles
lina.k.wiles@elis.com
+46 731 513517 

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.