Berendsen byter namn till Elis

Läs mer

Ledande samarbetspartner

Över hela Europa och Latinamerika har olika företag och organisationer, exempelvis sjukhus, hotell, restauranger, tillverknings- och läkemedelsföretag, valt oss till sin partner för textilier, hygientillbehör och facility service. Vi är stolta över att detta gör oss till den ledande leverantören i vår bransch.

Läs mer

Information med anledning av Coronaviruset

På Berendsen bedömer vi löpande säkerhetsläget och beroende på hur smittspridningen utvecklas följer vi de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheterna, och för oss andra, relevanta myndigheter. 

Läs mer

Våra affärslösningar

Vi arbetar alltid för dig

Du behöver inte veta att vi har hundratals anläggningar där tusentals medarbetare arbetar, dygnet runt. Du behöver bara en service som fungerar. Ibland är det enda tecknet på att vi ens varit hos dig en ny, fräsch trave med rena lakan, arbetskläder eller mattor – levererade nästintill obemärkt i rätt tid, till rätt plats.

06:00

Ett rent samvete

Vi är en ansvarsfull verksamhet. Vi agerar fullt ut som en bra samhällsaktör och uppför oss ansvarsfullt mot våra medarbetare, våra kunder, partners och mot miljön – hela tiden, utan undantag eller kompromisser.

Läs mer
Elis_Hallbarhetsredovisning_2020

Hållbarhetsrapport 2020 – krisens dolda hjältar

Ett år där vi blev först i Sverige att certifieras mot FNs Globala mål för hållbar utveckling och vår betydelse som samhällsaktör blev ännu mer tydlig.

Läs rapporten

Att utveckla människor är av yttersta vikt för vår fortsatta framgång

Vi värdesätter våra medarbetare och deras arbete, och det är viktigt för oss att erkänna och belöna deras beslutsamhet och framgångar. Våra medarbetare är centrala för vår framgång och vi är fast beslutna att fortsätta göra vår verksamhet till en riktigt bra arbetsplats.

Läs mer
Career-image-large-01