Miljöhänsyn

Hållbarhetsfrågor är en integrerad och viktig del av vårt dagliga arbete.

Vi driver aktivt den hållbara utvecklingen inom textilservicebranschen genom att verka för en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet och påverka utvecklingen inom vår bransch mot ett hållbart samhälle. Att uppfylla bindande krav skall alltid vara en miniminivå.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar outtröttligt med att ständigt se över och förbättra våra processer och samarbeten för att säkerställa en smartare resursanvändning och ett minskat klimatavtryck.
Här visar vi exempel från vår verksamhet hur vi arbetar och tänker kring hållbarhet.

Vatten är en av världens mest värdefulla resurser

Vi på Berendsen har länge arbetat med såväl vattenförbrukning som vattenrening runt om på våra tvätterier. Statistik visar att professionella tvätterier förbrukar väsentligt mindre vatten, energi och tvättmedel än om motsvarande tvätt sker i egen regi på företaget eller i hemmet; att outsourca tvättbehovet är med andra ord inte bara resurseffektivt för verksamheten, utan också snällt mot miljön.

Washing
haallbarhetsrapport_2019

Hållbarhetsrapport 2019 – tillsammans för en renare framtid

Mot högre mål för textil, människor och klimat! Berendsen publicerar för tredje året i rad, i kombination med årsredovisningen, en hållbarhetsrapport som beskriver vad vi uppnått under året som gått.

Ladda ner rapporten

Hållbara textilier

Berendsen tar stort ansvar för våra textilier och söker ständigt efter hållbara textillösningar i samarbete med våra kunder. Vi erbjuder bland annat textilier med följande märkningar: Oeko-Tex 100, EU Ecolabel, Svanen och GOTS.

Utöver kravställningar vid inköp och optimering av våra egna processflöden, bidrar vi till minskad avfallsmängd genom att vi köper, förädlar och hyr ut textilier med hög kvalitet. Vi håller ständigt ögonen öppna efter nya utvecklingsmöjligheter för att minska textilavfallet och skapa ett cirkulärt flöde.

Vi tänker miljövänligt ...

Varje dag, varje timme

04:00

Som en del av vårt miljöarbete har vi kartlagt vår miljöpåverkan

Störst miljöpåverkan kommer från transporter, energianvändning, utsläpp till vatten, klimatpåverkan från tjänsteresor samt från produktion av textilier. De betydande miljöaspekterna utgör sedan underlag för upprättandet av våra miljömål. Berendsen började mäta WECO-nyckeltal (Water, Electricity, Chemicals, Oil/gas) redan 1992 och sedan dess har vi mer än halverat vår förbrukning per kilo tvättgods av vatten, kemikalier, el samt övrig energi.

Svanenmärkt textilservice

Vi har länge arbetat för våra licensieringar och i dagsläget är flertalet av våra anläggningar Svanenmärkta. Störst framsteg har gjorts genom att minska användningen av energi och vatten, samt att gå över till mer skonsamma tvättkemikalier. Tvätten blir ren med minimal påverkan på miljö och klimat.

Vita arbetskläder hänger i Berendsens tvätteri.
Insights_Elis

Vi vill mildra vår miljöpåverkan från våra transporter genom att:

  • Våra chaufförer utbildas i sparsam körning samt att samtliga medarbetare genomgår teoretisk utbildning i SmartDriving
  • Vi ständigt optimerar och effektiviserar samtliga transporter
  • Vi mäter och följer upp bränsleförbrukningen månadsvis
  • Vid inköp av nya distributionsfordon uppfylls de senaste kraven för Euroklass

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.