13 oktober 2019

Berendsen fortsätter bidra till ett mer hållbart samhälle genom att ta plats i Gröna Städers Hållbarhetskommission

Gröna Städers främsta mål är att verka för att Sverige ska förverkliga Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Det gör de bland annat genom att bilda opinion och driva förslag. Framöver kommer Hållbarhetskommissionen sätta upphandling i särskilt fokus.

– Berendsen delar Gröna Städers mål om ett förverkligande av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Och precis som Gröna städer vill vi att det ska bli enklare för offentlig sektor att värdera hållbarhet högt vid upphandlingar av produkter och tjänster, så att offentlig upphandling kan bli den hävstång för hållbar omställning som samhället behöver. Därför tar vi nu plats i Hållbarhetskommissionen, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen.


Gröna Städers Hållbarhetskommission har identifierat offentlig upphandling som ett område som kan vara särskilt drivande både för innovation och hållbarare lösningar. Många kommuner efterfrågar också stöd i hur de kan utveckla sin upphandlingsfunktion i en mer strategisk riktning. Hållbarhetskommissionen kommer därför i en kommande utredning att fördjupa sig i upphandling i allmänhet, med särskilt fokus på cirkulära upphandlingar.

Logotyp PNG3

Berendsens affärsmodell bygger på cirkulära processer där företaget hyr ut, tvättar och distribuerar olika typer av textilier till företag och organisationer. Det kräver ett nära samarbete med, och kunskap om, många olika typer av branschers verksamhet och vardag. 

– Det är uppenbart att cirkulära textilflöden har blivit en allt mer affärskritisk faktor som behöver vara högt upp på dagordningen. Som marknadsledande inom textilservice ser Berendsen det som sitt ansvar att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. För att lösa de utmaningar som är kopplade till ökad textilanvändning och samtidigt driva utvecklingen mot klimatneutralitet behöver fler aktörer ett tydligare kretsloppstänkande, fortsätter Lina K Wiles.
– Vi tror att Berendsen genom sitt engagemang inom cirkulär ekonomi kommer bli ett viktigt tillskott i Gröna Städer och vårt arbete med att förverkliga Agenda 2030, säger Lars Eriksson, generalsekreterare Gröna Städer.


Om Gröna Städer
Syftet med Gröna Städer är att verka för att Sverige ska förverkliga Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Det gör de bland annat genom att bilda opinion och driva förslag, såsom att det ska tillsättas en parlamentarisk utredning om Agenda 2030s förverkligande. Gröna Städer arbetar också för att det ska bli enklare för offentlig sektor att värdera hållbarhet högt vid upphandlingar av produkter och tjänster. Gröna Städer verkar också för ett ökat statligt stöd för hållbara innovationer och för bildandet av nya innovationsfrämjande samarbetsformer mellan offentliga och privata aktörer. En annan viktig del är att lyfta vikten av hållbar sjöfart, där regelverk, skatter och avgifter ska stimulera en hållbar omställning av svensk sjöfart och en övergång till fossilfria drivmedel. Slutligen verkar Gröna Städer för ett socialt hållbart samhälle präglat av social hållbarhet genom att höja kunskapsnivån och utveckla nya förslag kring hur såväl samhällen som bostäder bäst kan utformas i detta syfte.

 

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Se vår cookie policy för information om cookies och hur man hanterar dem.